Turkish

‘Work of Art’ ‘Sanat Eseri’

Proje Hakkında  Bilgiler

‘Sanat Eseri’  Projesi Nedir?

‘Sanat Eseri’ Projesi Avrupa düzeyinde binlerce müze çalışanına bunların çalışmış oldukları yüzlerce müzeye ve bu müzelerin sergilerini her yıl ziyaret eden yüz binlerce yabancı ziyaretçiye fayda sağlayacak çok önemli eğitim gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bu eğitim ihtiyacı yabancı ziyaretçilerle müze çalışanları arasında iletişimde yaşanan zorluklardan doğmaktadır.

Müze çalışanlarının bu anlamdaki  eğitimlere olan ihtiyaçları açık olmasına rağmen bu tür güçlüklerle karşılaşılmaktadır çünkü çalışanlar  çoğunlukla yabancı dilleri konuşamamakta, işe alınırken kalite kriterleri düşük tutulmakta ve çalışanlar için yabancı dil eğitimi nadiren temel mesleki eğitimlerinin ve hizmet içi eğitimlerinin bir parçası olarak görülmektedir.

Bu nedenle bu proje ortaklığı söz konusu sorunlara aşağıdaki sayılan görevleri yürüterek doğrudan mücadele etmeyi hedeflemektedir.

 • Avrupa düzeyinde çeşitli müzelerde çalışan görevlilerin profilleri, öğrenme tarzları, var olan eğitim programları bunlarla birlikte İngilizce ve diğer dillerdeki mevcut yeterlilikleri arasındaki farklılıkları analiz ederek;
 • Ziyaretçilere bilgi vermek, kuralları açıklamak ve güvenlik bilgilerini sağlamak için müze çalışanlarının ne tür diyaloglara ihtiyaç duyduğunu anlamak için müzelerdeki yabancı dilde iletişim ihtiyacını analiz ederek;
 • Ortaklığın tüm dillerinde kullanılabilecek, müze çalışanlarının mesleki alanlarında kullanabilecekleri ilgili kelimelerden ortak bir kelime dağarcığı derleyerek;
 • Hedef kitle için bir öğrenme programı oluşturarak;
 • Bu eğitime Bilgi İletişim Teknolojilerinin dâhil edilmesine karar vererek;
 • Tüm paydaşlara gelecek için eğitim tavsiyelerinde bulunarak;
 • Dil yeterliliğinin bir ölçüsü olarak CEFRL’nin ( Avrupa Ortak Dil Kriterler) kullanımını özendirerek;
 • Sonuçları Avrupa çapında tüm paydaşların kullanımına açarak.

Müzeler ve Mesleki Eğitim Sağlayıcıları arasında gerçekleşen bu ortaklık Avrupadaki Müzelerde ziyaretçi servislerinin kalitesinin artmasına doğrudan bir katkı sağlayacaktır.

Bu proje neden gerekli?

Her yıl, Avrupa’da yer alan binlerce müze bazıları yerelden çoğunluğu ise diğer ülkelerden olmak üzere yüz binlerce ziyaretçi almaktadır.  Bu ziyaretçiler müzenin içerisine girip biletlerini almakta ve sergi salonlarına yönelmektedirler. İşte burası sorunun kısmen başladığı nokta olmaktadır. Çünkü ziyaretçiler bilhassa kendileri belirli bir sergi bölümünü bulmak, tuvaletin yerini öğrenmek, kantine veya hediyelik eşya satılan bölüme gitmek, çıkış kapısını aramak, üst katlara çıkışta asansör olup olmadığını öğrenmek vb. gibi konularda sık sık soru sormaya ya da bilgi almaya ihtiyaç duymaktadırlar.

Bunun yanında ziyaretçilere fotoğraf çekiminde flaş kullanmamaları, eserlere çok yakın durmamaları ve dokunmamaları, çantalarını vestiyere bırakmaları, müzeye girişte bilet almaları gerektiği gibi müzenin bazı kurallarının hatırlatılması da gerekebilmektedir.

Bu durumlarda eğer ziyaretçi bulunduğu ülkenin dilini bilmiyorsa ki bu durum Portekiz, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerde sık sık görülmektedir, ya da müze çalışanı ziyaretçinin dilini konuşamadığı durumlarda iletişimin kesintiye uğradığı rahatsız edici bir durum ortaya çıkmakta, yanlış anlamalar doğmakta ve kurum tarafından sunulan hizmetin kalitesi tehlikeye girmektedir.

Gerçektende Avrupa genelinde müzelerde her gün yaşanan durum tam da budur. Müzelerin sergi salonlarında ziyaretçiler ve müze çalışanları jest ve mimikleriyle kendilerini karşılarındakilere anlatabilmek için uğraşıp durmaktadırlar. Niçin?

 • Çünkü müzelerin sergi salonlarında gördüğümüz ve görevleri sanat eserlerini korumak olan çalışanların eğitim düzeyleri genellikle çok düşüktür ve büyük çoğunlukla yabancı dil yeterlilikleri çok azdır veya hiç bulunmamaktadır;
 • Çünkü bu çalışanların yabancı dile olan ihtiyaçları çok elzem olmasına rağmen genellikle bu eğitime tabi tutulmamaktadırlar;
 • Bunun çeşitli sebepleri bulunmaktadır;  Söz konusu personel genellikle belirsiz bir zaman çizelgesinde veya vardiya sisteminde çalışmakta ve bu durum düzenli bir zaman çizelgesi gerektiren yabancı dil kursuna gitmelerini zorlaştırmaktadır; bazı müzelerde söz konusu kişiler müzenin kendi çalışanları değil hizmet alımı yoluyla gelen işçiler olduğu için müzelerin hizmet içi mesleki eğitim programlarından yararlanamamaktadırlar; çalışanların kendileri yabancı dil öğrenmenin zor olduğunu düşünmektedirler; şuanda geleneksel yöntemlerle işe alınan eski çalışanların yerini yeni nesil müze çalışanlarının aldığı bir geçiş döneminde bulunmamız nedeniyle hedef grubun mesleki profilinde farklılıklar bulunmaktadır;

Sonuç olarak söz konusu gerçekler var olmaya devam etmektedir; Görevleri sadece sergideki eserleri korumak olmayan ve aynı zamanda ziyaretçilere temel pratik bilgi ve yönergeleri sağlamak olan müze çalışanları ziyaretçilerin çoğunluğu ile normal bir iletişim içerisine girememektedirler.  Buna söz konusu çalışanların güvenlik bilgi ve yönergelerini verme ve acil hallerde müzeyi tahliye etmeleri durumunda ziyaretçileri yönlendirme sorumluluklarını da ekleyecek olursak var olan iletişim sorununun yalnızca bir hizmet kalitesi meselesi değil aynı zamanda temel bir güvenlik konusu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı, müzeler ve bunlarla dil öğretiminde birlikte çalışacak olan mesleki eğitim kurumlarının birlikte kurduğu bu ortaklık bir veya daha fazla dilin öğreniminde hedef kitlenin ihtiyaçlarını analiz etmeyi ve dili öğrenebilmeleri için nasıl yardım edilmesi gerektiğinin açık bir resmini çizmeyi hedeflemektedir.   Bu şekilde, bizim amacımız bir yandan müzelerin kendilerinin hizmet seviyelerini ve mesleki eğitim kurumlarının eğitim kapasitelerini arttırırken diğer yandan da çalışanlar tarafından sunulan hizmet düzeyinin ve etkinliğinin kalitesinin arttırılmasına direk olarak bir katkı sağlamaktır.

Söz konusu çalışanların vardiyalı çalışma veya düzensiz iş saatleri sistemi sorununun üstesinden gelebilmek, daha ulaşılabilir ve ilgi çekici bir eğitim sağlayabilmek açısından Aralık 2010 tarihinde gerçekleşen Bruge Bildirisinin tavsiyeleri doğrultusunda Bilgi İletişim Teknolojilerinin eğitime adapte edilebilmesi yolları üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Buna ek olarak, proje ortaklığı proje çıktılarından yararlanması muhtemel müzelerin vestiyer, hediyelik eşya dükkânı vb. görevlileri gibi müze ile ilgili diğer çalışanlarını da kapsayabilecek bir kurs programı üzerinde çalışacaktır.  Bunu yapmakla, müzelerde çok sıklıkla karşılaşılan bir durum olan çalışanların bir servisten ötekine geçişleri halinde yabancı ziyaretçilere verilecek olan servisin kalitesinde bir devamlılık sağlanacaktır.

Neye ulaşmayı hedefliyoruz?

Proje ortaklığı görevleri müzelerin sergi salonlarındaki eserleri korumak olan çalışanlara yönelik olarak bir dil öğrenme programı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu program projenin ortakları arasında hedef kitleye yönelik olarak ortak bir dil öğretim yaklaşımının temellerini oluşturacaktır. Böylece beraberinde sadece yenilenmiş bir dil öğretim ihtiyacı bilincini değil aynı zamanda projenin bitiminde Yenilik Transferi Projesi veya Yenilik Geliştirme projesine dönüştürülebilmeyi getirecektir.

Proje ortaklığımız kapsamında bu amaçlara aşağıdaki işleri yaparak ulaşmayı amaçlıyoruz:

 • Ortakların ve sessiz ortakların temsil ettiği ülkelerdeki bu müze çalışanlarının mesleki profillerini analiz ederek,
 • Farklı profillerin karşılaştırmasını yaparak ve hepsi için ortak olan dil öğrenme ihtiyaçları ve hedeflerini ortaya koyarak,
 • Dil öğrenme anlamında çalışanların iş yerlerindeki hedef kitlenin ihtiyaçlarını mülakatlar, gözlemler ve fakir alışverişleri yoluyla analiz ederek, diğer bir değişle ziyaretçiler ne tür sorular sormakta( dolayısıyla hedef kitlemiz ne tür cevaplar vermeye ihtiyaç duyuyor)? Hedef kitlemiz müze kuralları, güvenlik vb. konularda ziyaretçilere ne tür bilgiler vermek durumunda kalıyor?  Bu konuşmalar esnasındaki uygun konuşma düzeyi nedir?
 • Bu mesleki faaliyet esnasında gereken iletişimi sağlayabilmek için ortak bir kelime havuzu belirleyerek,
 • Avrupa Ortak Dil kriterleri doğrultusunda hedef kitlenin hâlihazırdaki dil seviyesini tespit ederek,
 • Yukarıda sayılan faktörler göz önünde bulundurularak ortaklığa katılan ülkelerin dillerinde hedef kitle için bir dil öğrenme içeriği eğitim programı oluşturmak,
 • Hedef kitlenin profilleriyle uyumlu olarak dili öğrenebilmeleri ve onlara en uygun tarzda eğitimi, desteği ve materyali sağlayabilmek için işyerlerindeki öğrenme şartlarını analiz ederek,
 • Bu alandaki bilgileri etkin bir şekilde üretebilmek açısından uygun araştırma enstrümanlarının dizayn edilmesi veya uyarlanması,
 • Projenin tüm bulgularını ve geleceğe dair bizim tavsiyelerimizi içeren bir nihai raporun oluşturulması,
 • İlgili tüm paydaşlarla sonuçların yaygınlaştırılması.

Proje Ortaklarımız

Centro Europeu de Línguas –Avrupa Dilleri Merkezi (Portekiz) – Proje koordinatörü
The National Museum of Krakow –Krakow Ulusal Müzesi (Polonya)
AGH-UST (Technical University of Krakow) e-learning department –AGH-UST( Krakov Teknik Üniversitesi) e- Eğitim bölümü (Polonya)
The Isparta Teachers’ Association-Isparta Eğitim Gönüllüleri Derneği (Türkiye)
The University of Glasgow, English as a foreign language department –Glasgow Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü (İngiltere)
Förderband e.V. Kulturiniative (Almanya)

Sessiz Ortaklar

Sessiz ortaklar yapılacak olan araştırmalarda yerel ortaklarla işbirliği içerisinde projenin sonuçlarına ulaşma doğrultusunda destek sunma hususunda hemfikirdirler.  İstedikleri takdirde projenin yerel ortaklık toplantılarına katılabilirler ve çalışmaların nihai sonuçları da dâhil olmak üzere proje sonuçları ve çıktıları ile ilgili düzenli bilgilendirmeler alacaklardır.

Work of Art projesinin sessiz ortakları şunlardır:

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (Portugal)
Museu das Comunicações, Lisboa (Portugal)
Museu da Igreja de São Roque, Lisboa (Portugal)
Museo Sorolla, Madrid (Spain)
The British Council, Kraków (Poland)
„Mały Rynek” Szkoła Języków Obcych, Kraków (Poland)
Muzeum Sztuki, Łódź (Poland)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków (Poland)
Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock (Poland)
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów (Poland)
Muzeum Śląskie, Katowice (Poland)
Muzeum Tatrzańskie, Zakopane (Poland)
Isparta Museum, Isparta (Turkey)
The Hunterian Museum at the University of Glasgow, Glasgow (Great Britain)
The Kelvingrove Museum, Glasgow (Great Britain)
The Riverside Museum, Glasgow (Great Britain)
The Scottish Football Museum at Hampden, Glasgow (Great Britain)
Glasgow Science Centre, Glasgow (Great Britain)
Staatliche Museen zu Berlin, Berlin (Germany)
Deutsches Historiches Museum, Berlin (Germany)
Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebgesellschaft m.b.H., Wien (Austria)

Hayat Boyu Öğrenme Programı | Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi | 2012-1-PT1-LEO04-11978 1