CeL AGH

logo-cel-150x150

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

CENTRUM E-LEARNINGU

Jesteśmy jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i naszym podstawowym zadaniem jest rozwijanie e-learningu w naszej macierzystej uczelni. Zarządzamy i rozwijamy Uczelnianą Platformę e-Learningową Moodle (UPEL). Szkolimy pracowników AGH w metodyce i technologii e-learningu.

Jedną z rzeczy, która łączy pracowników Centrum e-Learningu jest przekonanie, że lepsza edukacja oznacza lepszą przyszłość. Zdajemy sobie przy tym sprawę z tego, jak wiele wnieść może do procesu kształcenia wykorzystanie komputera i Internetu. Wierzymy też, że nauka nie zamyka się w murach szkoły czy uczelni i nie kończy z dniem uzyskania dyplomu. Dlatego z pasją angażujemy się w działania związane z e-learningiem i kształceniem ustawicznym.

Nasza aktywność nie ogranicza się jednak tylko do uczelni. Kierujemy swoją ofertę także do nauczycieli (np. szkolenia z e-learningu), uczniów (np. wirtualne kółka zainteresowań) oraz szkół (np. hostowanie platformy e-learningowej).

Uczestniczymy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych. Współpracowaliśmy już z kilkudziesięcioma instytucjami z kilkunastu krajów Europy. Rezultaty swojej pracy prezentujemy na licznych konferencjach i opisujemy w artykułach.